DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI NEDİR?

 • kobi kredisi istanbul

  DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI NEDİR?

  04.01.2019
  • DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI NEDİR?

    

  • Küçük ve orta ölçekli işletmeler yararlanabileceklerdir. Yani cirosu 25 mio TL ‘nin altında olan KOBİ’ler.
  • Alıcı başına limit maximum 300.000 TL olacaktır.
  • Maksimum fatura vadesi 360 gün olmalıdır
  • Sigortanın Kapsamı

  • Tüzel kişiliklere (şahıs şirketi, adi ortaklık vb. dâhil) yapılan satışlar
  • Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (Teminat mektubu, DBS, teyitli akreditif vb.) altında olmayan satışlar ile yurtiçinde kamu kurumları haricindeki satışlar
  • Vadeli faturaların açık hesap, çek ve/veya senet karşılığı satışlar
  •  

   KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminde poliçe kapsamına hangi faturalar girmektedir?

    

  • Poliçe tanzim tarihi itibariyle kesilmiş olan faturalar sigorta kapsamı altına alınabilmektedir. Bu tarihten önce kesilmiş olan faturalarla ilgili herhangi bir teminat söz konusu olmayacaktır.
  • Hasar ödemesi ne zaman gerçekleşir?

    

  • Bekleme süresini (120 gün) takiben 30 gün içinde yaptığınız hasar başvuruları sonuçlanacak ve tazminat ödemeleri gerçekleştirilecektir.

  • Poliçe primi dışında sigorta yaptıracak firmanın ödemesi gereken bir maliyet var mıdır?

  • Poliçe primine ek olarak soruşturma masrafları bulunmaktadır. Teklif aşamasında , sigortalanabilir cironun asgari %50 sini oluşturan alıcılarla ilgili olarak limit başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Bu aşamada başvuruda bulunulan her bir alıcı için (10 TL+KDV) lik bir ücret yansıtılmaktadır. Poliçe yapılması durumunda da alıcı başına ek olarak (10 TL+KDV) lik yıllık ücret alınmaktadır.
  •  

   Hukuki masraflar nasıl uygulanacaktır?

    

  •    Hasar dosyaları için uygulanacak hukuki masraflarda , Türkiye Barolar Birliği ‘ nin ilgili yıldaki Avukatlık Ücret Tarifesi geçerli olacaktır.
  •