KOBİLERDE NEDEN FİNANS MÜDÜRÜ YOK?

  • kobi kredisi istanbul

    KOBİLERDE NEDEN FİNANS MÜDÜRÜ YOK?

    20.08.2019

    Ülkemizde Kobi'lerin yani Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin çoğunda finans müdürü bulunmamaktadır. Bir şirketin yaşaması için en önemli unsur finans yönetimidir. Buna rağmen oluşacak maliyetten dolayı finans yönetimi genelde firma sahibi ya da ön muhasebe sorumluları tarafından yapılmaktadır. Firma sahibi tek başına tüm işi yapmaya çalıştığında ( finans, pazarlama, üretim,satış,tahsilat vb) finans yönetimini gerektiği gibi yapamayıp , finansman giderlerini de kontrol altında tutamamaktadır. TÜİK verilerine baktığımızda ; Ülkemizde açılan Kobi'lerin %50 'sinin 1.yılına , %80 'nin 5.yılına , %96'sının ise 10.yılına ulaşamadan kapandığı görünmektedir. Bunun başlıca sebebi finansın doğru yönetilmemesidir. Şirketimizin varoluş sebebi düşük maliyetler ile finans yönetiminin Kobi'lere sunulmasıdır.