Finans departmanı, kurum içi ihtiyaçları karşılamakla birlikte, tedarikçiler ile diğer kişi ve kurumlara yapılacak ödemeleri de karşılamakla yükümlüdür. Bunu yaparken piyasa alacaklarının tahsilini planlayarak gerekli olan vadelerde gerekli finansman tutarını hazır bulundurmayı amaçlamaktadır. Ancak ülke ve sektör koşulları göz önünde bulundurulduğunda yapılan planlamanın çoğu zaman tahsilatların aksaması nedeniyle tam olarak uygulanamadığı görülmektedir. Firmalar bu gibi durumlarda dış kaynağa ihtiyaç duymaktadır ve bu kaynağı da genellikle banka ve diğer finans kurumlarından sağlamaktadır. Dış kaynağın düzenli ve sorunsuz olarak kullanılabilmesi için finans kurumları ile iyi ilişkiler kurulması ve kredi limitlerinin her zaman hazır bulunması yaşanabilecek sürpriz tahsilat sorunlarının aşılmasında çok önemlidir.

KOBİ'lerin büyük çoğunluğunda, yüksek personel maliyeti nedeniyle Finans Müdürü rolünü KOBİ sahibi üstlenmektedir. Bu süreçte, işletmesini yönetmeye ve büyütmeye ayıracağı zamanın önemli kısmını finans işlerinin yönetimi ve takibine ayırmaktadır.

Firmamız, KOBİ'lerin ihtiyacı olan Finans Müdürü pozisyonu ile ilgili outsource hizmet sağlayarak, firmanın yüksek maliyete katlanarak tam zamanlı çalıştıracağı personelden alacağı hizmet yerine, daha uygun maliyetle profesyonel finans yönetimi ve danışmanlığı hizmeti vermeyi, bu hizmeti verirken firmanın tüm finansman giderlerini azaltmayı amaçlamaktadır.