FİNANSAL ÜRÜNLER

Kobi Kredileri

Kobi, yani Küçük ve Orta boy İşletmeler için bankalar farklı kredi ürünleri sunmaktadır. Kobi kredilerinden faydalanmak için önce ihtiyaca en uygun kredi çeşidi, tutarı ve vadesi kararlaştırılmalıdır.

Kobi’lere yönelik krediler genellikle, taksitli ticari kredi, rotatif ve spot kredi, iskonto/iştira kredisi, kredili mevduat hesabı, işyeri kredisi ya da taşıt kredisi olarak sunulur.

Taksitli ticari kredi

Hedefimiz, finansal danışmanlığını yapacağımız çözüm ortaklarımıza aşağıda yer alan hizmetleri vererek, firmanın kârlılığına direkt etkisi bulunan “genel finansman giderleri”ni azaltmak ve firma sahibinin işletmesini büyütmesi için en değerli unsur olan “zaman” konusunda tasarruf sağlamaktır.

Rotatif ve spot kredi

ise kısa süre nakit ihtiyaçların karşılanmasına yöneliktir. Rotatif kredi kullandırım tarihinden itibaren başlar ve günlük borç bakiyesi üzerinden faizlendirilir. Dönem sonları olan Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonunda faizi tahakkuk eder ve müşteri tarafından ödenir. Rotatif kredilerin faizi değişken olup, piyasa faizlerinin yükselmesi ya da düşmesi durumunda faiz oranı güncellenmektedir. Bu kredinin özelliği hareketli olması, istenildiği zaman krediye para yatırılıp, para çekilmesine olanak sağlamasıdır. Rotatif krediler genellikle çek karşılığı kullandırılır. Spot krediler ise kullandırım tarihinde vade sonu ve faiz oranı belli olan kredilerdir. Genellikle 3 ya da 6 ay vadeli olarak kullandırılır. Vade sonunda muhakkak anapara ve faiz kapatılmalıdır.

Kredili mevduat hesabı,

günlük borç bakiyesi üzerinden işletilen her ay sonu faizi tahakkuk eden kredi çeşididir. Rotatif krediden farkı faizin aylık olarak tahakkuk etmesi, 24 saat kullanılabilmesi (ATM, İnternet) istenildiği zaman talimata gerek olmadan kredinin kapatılabilme esnekliği vardır. Faiz oranı piyasa şartlarına göre çok fazla değişmemekle birlikte, kredi limiti çok yüksek tutarlarda açılmaz.

İşyeri kredileri,

Kobi’ler için yatırım ya da kullanım amaçlı olarak kullandırılabilir. Yatırım amaçlı işyeri kredisi kira geliri elde etmek ya da değer artışı olabileceği düşünülerek yatırım amacıyla satın alınır ve bunun için kredi kullanılır. Yatırım amaçlı işyeri kredisinde vergi avantajı bulunmamaktadır. Ticari kullanım amaçlı işyeri kredisinde ise kredi kullanacak kişi, kredi ile satın alınacak işyerini envanterine kayıt ettirmeli, bunun neticesinde vergi indiriminden de faydalanabilmektedir. Genellikle bankalar 10 yıla kadar vadelerde kullandırım yapabilmektedir.

İskonto/iştira kredileri,

çek ile satış yapan fakat vade uyumsuzluğundan ya da nakit ihtiyacından dolayı kredi ihtiyacı olan işletmelerin bu çeki vadesinden önce banka aracılığıyla nakde çevirmesi işlemidir. Bankalar iskonto kredisi kullandırırken genellikle 6 aydan daha uzun vadeli çekleri teminat olarak kabul etmemekte, daha kısa vadeli çekleri tercih etmektedir. Çekin vadesinde belirtilen tutar üzerinden faizi hesaplanıp, bugün itibariyle ödenecek tutar bulunur ve bu tutarın kabul edilmesi halinde iskonto kredisi kullandırılır.

Taşıt kredisi,

işletmeler binek ya da ticari araç alımlarını banka kredisi ile finanse edebilir. Bankalar 48 ay vadeye kadar taşıt kredisi kullandırabilir.

Gayrinakdi krediler

ise firmaların ihtiyacı olan Teminat Mektubu, akreditif, referans mektubu ya da harici garanti gibi bankacılık ürünlerinden oluşur.

Teminat mektubu,

iki işletme arasında belli bir taahhüdün yerine getirilmesi için anlaşması neticesinde bu taahhüdün gerçekleşmemesi durumunda aracı bankanın bu tutarı ödemek için garanti vermesidir. Genellikle mal alımı, ihale, mahkeme ya da bayilik gibi konularda Teminat Mektubu düzenlenir. Bankalar Teminat Mektubu için kredi limiti çalışması yaparken genellikle gayrimenkul ipoteği ya da nakit blokaj tercih etmektedir. Teminat Mektubunu elinde bulunduran kişi bankaya mektubun vadesi içerisinde herhangi bir zaman başvurarak bu bedeli alabilir.

Akreditif,

ithalatçı ile ihracatçı arasında önceden belirlenen malın, belirtilen zamanda ve tutarda gönderildiği durumda bu tutarın ödenmesini garanti almak için bankalar aracılığıyla verilen garantidir.

Referans mektupları,

kamu ya da özel kurumların ihalelere katılacak firmalardan talep ettikleri banka kredi limitleri, riskleri vb. bilgilerin yer aldığı mektuplardır.

Harici garanti

ise, yurt dışı ile ticari ilişkisi olan firmaların, karşılıklı ticari güveni sağlamak amacıyla belirlenen sözleşmeye istinaden taahhütlerin yerine getirilmesini güvence altına alan yabancı para teminat mektubudur.

FİNANSAL ÇÖZÜMLER

  • Firmamın bilanço ve mizanına baktığımda nelere dikkat etmem gerekir?
  • Yatırım yapmak ve firmamı büyütmek istiyorum, uygun zaman mı?
  • Firmama ve nakit akışıma uygun krediyi kullanıyor muyum?
  • Şahsi kredi kartlarıma yapılan gecikmeli ödemeler firmamı etkiler mi?
  • KKB (Kredi Kayıt Bürosu) skorum neden düşük? Nasıl arttırabilirim?
  • Şirket harcamalarımın bir kısmını şahsi kredi kartlarım ile yapmam doğru olur mu?
  • Her finansal engelin bir finansal çözümü vardır.Çözüm ortağınız olabilmemiz için lütfen bizimle irtibata geçiniz.